Měkký pocit

 O čem to lidé mluví, když se baví o tom "měkkém pocitu?"  

Autor: Martin Black

Tento článek původně vyšel v Eclectic Horseman Issue No.72

O čem to lidé mluví, když se baví o tom "měkkém pocitu?"

Podle mě je to když jezdec vezme za otěž a kůň zareaguje bez jakéhokoliv protitlaku a to i celým svým tělem i svýma nohama. Zároveň by koník měl stejně reagovat na jezdcovy holeně , sed a rytmus těla.

U velkého procenta jezdců vidím, že kůň reaguje na udidlo. Když se napnou otěže, kůň povolí v týle a nos jde na vertikálu. Anebo hlavu koně ohnou do strany, když se nohy zastaví.

Ale co vidím nejraději, je "měkký pocit" neboli lehký kontakt, který je tam stále, nejen v kroku a klusu, při zastavování, couvání a ježdění v kruzích, ale při jakékoliv rychlosti a u jakéhokoliv manévru. Ovšem stejný "měkký pocit, o jakém mluvím u otěží, bychom měli mít také u nohou. Pokud více rozvineme naše vnímání a cítění koně rukama i nohama a náš kůň ví, co po něm chceme, můžeme naplno používat řeč těla, rytmus a náš kůň nás může následovat, jako když tančíme v páru, kde jeden tanečník vede a druhý se nechá vést. Nemělo by být zapotřebí příliš mnoho nápadné komunikace, pokud je náš taneční partner ochotný a energický. Zároveň však musíme oba rozvíjet schopnost cítit navzájem rytmus toho druhého, abychom zůstali spolu, i když jeden vede a druhý následuje.

Není nutné koně znecitlivovat až do té míry, že budeme potřebovat použít bolest, nebo strach, abychom dostali žádanou reakci. Tohle může naopak zabránit získání "měkkého pocitu".

Kůň se potřebuje cítit bezpečně, ale nemělo by být nutné, abychom ho znecitlivovali na pobídky. Čím více máme zkušeností, tím lépe můžeme předvídat jaká bude další reakce koně, jeho další pohyb, a tím více můžeme podpořit, nebo potlačit jeho myšlenky, abychom ho lépe směřovali tam, kam chceme

Je mnohem jednodušší udržet si měkký pocit u koně, který má "život ve svých nohou". Je těžké jakýmkoliv způsobem směřovat koně, který se nehýbe, nebo který se hýbe pouze neochotně.

Pokud je kůň v pohybu, můžete nastavit "komfortní zóny" tak, abyste mu pomohli vás následovat. Kůň bude vždy hledat pohodlí. Je třeba nabízet uvolnění, aby bylo působení tlaku efektivní, a je třeba použít tlak, aby bylo efektivní uvolnění. Velkou součástí umění horsemanshipu je najít a zjemnit a zpřesnit rovnováhu mezi tlakem a uvolněním. Nemusíte používat bolest, nebo strach abyste dostali požadovanou reakci.

Většina koní se začne cítit nepříjemně, když má na zádech jezdce, který není v souladu s jejich pohybem a rytmem. Pokud je jezdec ztuhlý, nebo není synchronizovaný v rytmu s koněm, kůň nikdy nebude tak spokojený, jako když mu jezdec nevadí a není mu na obtíž.

Pokud začínáme pracovat s koněm, který je ztuhlý a napjatý, ať už je to mladý kůň, který se bojí, že ztratí svou životní pohodu, nebo zkušený kůň, který v pohodě je, nejdříve jej musíme ujistit, že se může uvolnit, a že spolu můžeme být v rytmu jako taneční pár. Nejdříve se musíte sladit s jeho rytmem, a pak můžete jeho rytmus upravit tak, aby on šel s vámi.

To může znamenat, že pokud je kůň příliš zmatený a není schopen plnit to, co od něj očekáváte, musíte nejdříve zůstat vy s ním - musíme se naučit jít s koněm, dokud se kůň nebude schopen naučit jak jít s námi. Pokud máte potíže, vraťte se zpět na úroveň, kde se koník ještě cítí dobře. Kůň je vždy ochotný nám vyhovět, pokud má jistotu, že si s námi může zachovat osobní pohodu, což je pro něj ta největší motivace. Strach u koně způsobuje obranné reakce, které mu dala příroda jako strategii pro přežití, je to tedy reakce, ne myšlenkový proces. Bolest je povede buď k tomu, aby kladli odpor, nebo se bránili. Pokud nemohou najít způsob, jak se ubránit, naučí se přijímat a tolerovat bolest. A ačkoliv snášení bolesti může být výsledkem vlastního promyšleného rozhodnutí koně, obvykle to není rozhodnutí snášet bolest a spolupracovat ochotně.

Čím jsme citlivější (pokaždé, když se dotkneme koně) tím může být kůň citlivější k nám pozitivním způsobem, a to je příležitost si rozvinout "měkký pocit". Musíme se naučit koně cítit, předtím, než budeme schopni dosáhnout "měkkého pocitu".

Kůň si může rozvinout tento "měkký pocit", pokud nebudeme jezdit tak, aby musel klást odpor/vzdorovat. Žádný kůň nebude vzdorovat pohodlí, protože pohoda je v životě koně právě ta největší motivace. Pokud se naučíme, jak koni poskytnout pohodu a naučíme ho, jak se vyhnout nepohodlí, bude nás následovat až k našemu společnému "měkkému pocitu"  

Neurážíte svého koně??

https://eclectic-horseman.com/do-you-offend-your-horse/

Lidé se mě často ptají na problémy, spojené s chytáním koní, nasazováním ohlávky, užděním, sedláním, nasedáním atd... Když ty lidi požádám, aby mi to ukázali, často vidím, že jejich koně prostě uráží způsob, jak to dělají.

- Martin Black

(překlad celého článku)
Lidé se často tak soustředí na to, co zrovna dělají, že si neuvědomují souvislosti. Například se tak soustředí na to, jak dát koni do huby udidlo, že si přitom nevšimnou, že uzdečka přitom nepříjemně tlačí na oko, nebo tahá za fousky na nose, nebo nepříjemně přiskřípne ucho, jak přes něj uzdečku přetahují. Kůň ovšem vnímá do detailu každý váš pohyb a způsob, jak s ním zacházíte. My vnímáme pouze to, na co se soustředíme, jako bychom měli klapky na očích. To, co s koněm provádíme a jak s ním zacházíme pro něj nemusí vždy být příjemná zkušenost, nebo se mu to doopravdy nelíbí. Ale můžeme alespoň minimalizovat jeho nepohodlí a snažit se dělat všechno tak, aby mu to bylo co nejméně nepříjemné, aby ho náš způsob zacházení neurážel.

Kůň, který prochází různými stupni výcviku stále zpracovává nové informace a hodnotí to, co mu prezentujeme. Může být zvědavý, což je velmi produktivní stav, kdy se hodně rychle učí a hodnotí situaci bez pocitu ohrožení. Během tohoto stavu zvědavosti jeho pozornost může mít různý rozsah, podle jeho věku a předchozích zkušeností. Je to vhodná příležitost k tomu, abychom začali s něčím novým a je dobré snažit se o to, aby takových situací, kdy v koni probudíme zvědavost, bylo co nejvíce. Abychom jeho zvědavost podpořili, nesmíme udělat nic, co by mohl vnímat jako urážlivé nebo ofenzivní.

Dalším stavem, ve kterém se kůň může nalézat je útěk. To může být cokoliv, jakákoliv reakce od odskočení, útěku pryč, nebo třeba jen zvednutí hlavy, aby se nám vyhnul. Pokud budeme tyto reakce pozorovat, je to pro nás dobrým vodítkem jak poznat, jaký máme na koně vliv. Je pravděpodobné, že tohle se nám vždy v nějakém bodu výcviku stane a někdy se tomu prostě nedá vyhnout, ale důležité je, co si kůň z této situace odnese. Podstatné je, abychom vždy zaregistrovali i ten nejmenší tlak, nebo to, co kůň vnímá jako útočné/ urážlivé, abychom to vzali na vědomí a počítali s tím. Pokud toto nepohodlí odstraníme a pomůžeme koni najít úlevu, vytvoříme ideální podmínky pro učení, a podle mého názoru dokonce ty nejefektivnější.

Dalším možným stavem je to, že kůň toleruje to, co s ním provádíme. Nelíbí se mu to, ale nesnaží se tomu nijak uniknout. Může něco pasivně přijímat bez projevů protestu nebo nesouhlasu, nebo může signalizovat nějaký nesouhlas, či odpor, vše ale probíhá bez boje, či snahy uniknout.

A nakonec je zde ještě stav blízký komatu, kdy organismus koně produkuje látky tlumící bolest a má ten nepřítomný, skelný pohled v očích. V tomto stavu je kůň do jisté míry apatický. I v tomto stavu můžete docílit nějakého zlepšení, ale je to velmi neproduktivní stav mysli, kdy učení je velmi neefektivní.

Koně chtějí být v pohodě, nechtějí se cítit ohrožení. V podstatě to, z čeho se kůň učí je systém tlaku a uvolnění. Pokud kůň zažívá nepohodlí, nebo tlak, můžeme mu ukázat, jak najít uvolnění, nebo pohodlí a klid. Pak má motivaci hledat cestu jak dosáhnout pohodlí, když se příště setká s tlakem.

Čím více jsme schopni vidět věci z perspektivy koně, tím lépe porozumíme tomu jak se cítí a pak můžeme nastavit celou situaci tak, aby mu lépe vyhovovala.

Takže svého koně pozorně sledujte a snažte se vnímat, jestli ho neuráží to, jak s ním zacházíte, jestli mu váš přístup vadí, nebo ne. On sám vám řekne, jestli máte něco změnit.

Horseman MARTIN BLACK

Do You Offend Your Horse? ' Eclectic Horseman MagazineThis article originally appeared in issue #75. Subscribe Today! Quite often questions come up related to the problems people have catching, haltering, bridling, saddling,...ECLECTIC-HORSEMAN.COM

Jak se bude kůň cítit po dalším tréninku s Vámi?

Přemýšlejte o tomhle obrázku a o tom, čeho vlastně se svým koněm chcete docílit a jaké kroky byste mohli podniknout k tomu, abyste dosáhli svého cíle.

Pokud by každý trénink mohl být pozitivním krokem směrem k vašemu cíli a vy budete pracovat na každém kroku, tak čím více budete jezdit, tím větší budete dělat pokroky. Pokud se dostanete do potíží a způsobíte svému koni zmatek, může se zase přestat dařit to, na čem jste pracovali. Váš kůň také může začít pochybovat o tom, co vlastně chcete a co má být cílem vašeho společného snažení.

Koně jsou úžasná zvířata. Stačí jim jen minimální motivace a základní prezentace toho, co se po nich chce, k tomu aby na spoustu věcí přišli sami a požadovaný úkol zvládli. Přemýšlejte o tom, kolik času věnujeme opravě chyb a kolik času oproti tomu věnujeme přípravě na novou práci, aby nám to s koněm všechno pěkně zapadlo a abychom si rozuměli.

Koně jsou absolutně upřímní a jediné, po čem touží, je být v pohodě. Nevyhledávají konflikty s člověkem, nesnaží se nás využívat, a my občas nezvládáme využít jejich schopností a dostáváme se s nimi do konfliktů.

Sledujte z jakého bodu v tréninku vycházíte, kde se kůň momentálně nachází, a jak by to asi mělo vypadat na konci. Co jste v minulosti udělali, abyste k tomu pozitivně přispěli, a co jste udělali špatně? Většina z nás se musí naučit ovládat své impulzy, promyslet si jakým způsobem zvládnout problémy a dostat se zase dál. Přemýšlejte o tom, jak na tom teď se svým koněm jste, a jak vlastně dopadl váš poslední trénink, když jste skončili. Bylo to lepší, horší, nebo stále stejné?

Zamyslete se taky nad tímto, - když jsou koně ve výběhu, jak často je vidíte brát něco do huby a tahat za to? Hřebec, nebo mladý kůň může v určitých situacích mít zájem brát si něco do huby a hrát si s tím, ale když už za něco tahají, je to vždy se zaťatými zuby. Když vidíme koně s udidlem v hubě jak jde proti tlaku, není to pro ně nikdy příjemné. Vždycky to znamená, že jsou zmatení, panikaří, nebo jsou přinejmenším podráždění. A tohle je příklad, jak můžeme posoudit, jak to zvládáme. Učíme koně táhnout proti tlaku našich rukou, přijetí a zvyknutí si na tah, zvedání , nebo zavracení hlavy, aby si kůń nějak vybojoval uvolnění tlaku?

Zaručuji vám, že kdyby kůň věděl, jak má pokládat nohy, nebo jak hýbat tělem, aby se vyhnul tomu, že mu bude člověk tahat za hubu, okamžitě by to udělal. Je třeba použít tlak, aby uvolnění bylo efektivní, ale také je potřeba použít uvolnění, aby byl efektivní tlak. Pokud kůň zažívá více tlaku než uvolnění, bude pak bojovat proti tomu, co už nemůže snést, nebo bude tolerovat to, čemu se nemůže vyhnout.

Podívejte se ještě jednou na obrázek. Pokud strávíte mnoho času tím, že na koně tlačíte, možná by byla efektivnější jiná prezentace vašich požadavků. Pokud vám kůň nedává tolik snahy, kolik si myslíte, že je třeba, pak musíte pečlivě zvážit, jestli vám rozumí, ale není motivovaný, nebo vám nerozumí, nebo ještě není mentálně, nebo fyzicky připravený. Správná diagnóza může být klíčem k vašemu úspěchu.

Hodně štěstí a Bůh vám žehnej.
Martin Black


Praktický horsemanship

5 CHYB


5 častých chyb

Story by Mike Kevil

Photography by Ross Hecox

Western Horseman

https://www.westernhorseman.com/archive/horsemanship/2031-5-common-mistakes


Když se chcete něco dozvědět o trénování koní, existuje nepřeberné množství informací, dostupných v knihách, na DVD, na internetu, v televizi, jsou tady všelijaké "kliniky". Takže trénování koní by měla být vlastně hračka. Ale realita je, že lidi stejně dělají chyby. Na koních je fajn, že dokáží odpouštět. Když prostě přestanete dělat věci špatně a začnete je dělat správně, koně zareagují pozitivní změnou, o kterou se snažíte.

Často mluvím s lidmi, kteří se dostanou do potíží, když začínají s přiježďováním svých vlastních mladých koní. Zde je pět nejčastějích problémů, na které narážím a takto bych je nazval.


1. NEKONZISTENTNOST

Někdy, když nevíme, co máme dělat, pobíháme kolem koní a zkoušíme různé věci. Není na tom nic špatného, když zkoušíme něco nového, ale dejte koni čas, aby vše pochopil. Pro vašeho koně to bude matoucí, když budete přeskakovat od jedné metody k druhé, zase zcela odlišné. Také musíte být konzistentní v tom, jak danou metodu používáte. Nemůžete nesprávné chování jednou tolerovat, a podruhé trestat.

Pracoval jsem s koňmi, kteří byli tupí na hubu, anebo vytahovali otěže z rukou. Udělali jsme nějakou práci, vylepšili jsme to a já jsem těm lidem řekl, aby dali koním pauzu a nechali je odpočívat. Během té přestávky jsem si všiml, že koně zase vytahovali otěže a ti lidi s tím nic neudělali.

Pokud někdy necháte koně, aby se opíral do udidla, naučí se, že je to v pořádku, když se občas do udidla opřou. Pokud ovšem budete konzistentní a nedovolíte nikdy, aby se opíral do udidla, pak se bude stále zlepšovat. Důslednost odstraňuje zmatek a nejistotu a urychluje proces učení.


2. ŠPATNÉ NAČASOVÁNÍ A VNÍMÁNÍ KONĚ

Vnímání a načasování jdou ruku v ruce, takže o nich mluvím vždy společně. Obě tyto věci jsou stejně důležité, ale vnímání je na prvním místě. Pokud necítíte, kdy máte uvolnit tlak, pak bude vaše načasování vždy špatné a zareagujete pozdě.

Pokud nečekáte na malé změny u vašeho koně, nevšimnete si jich, když přijdou. Musíte si vytříbit cit a schopnost, tyto malé změny vnímat, protože tím nám kůň říká, že se snaží. Pokud tyto malé náznaky budete hledat, budete je také dříve nalézat. A čím dříve tyto malé změny ucítíte, tím dříve povolíte tlak. A váš kůň se bude rychleji zlepšovat, s méně zmatky v hlavě. Vaše načasování a cit se může vždy zlepšit, ale nikdy nebude dokonalé. Proto také ti nejlepší trenéři, které znám neustále pracují na zdokonalení těchto dvou věcí. .

Zde je cvičení, které můžete s koněm trénovat, abyste zlepšili svůj cit a načasování. Stůjte vedle svého koně, a položte ruku na jeho nos nad nosními dírkami. Jemně nos stiskněte prsty. Nechceme způsobit bolest, jen mírné nepohodlí. Kůň začne pohybovat hlavou na všechny strany, aby si ulevil od tlaku. Uvolněte tlak, když se jeho hlava pohne směrem dolů.

Je to cvičení, které vám může pomoci zjednodušit práci s užděním koně. Když to budete trochu trénovat, můžete docílit toho, aby snížil hlavu až k zemi. Kůň se to naučí o to rychleji, čím rychleji vy dokážete zareagovat na jeho snížení hlavy okamžitým uvolněním tlaku.


3. NESCHOPNOST ZÍSKAT SI RESPEKT

Získat si u koně respekt může být pro některé lidi opravdu těžké. Ve skutečnosti to tak těžké není, ale někteří lidé mají potíže s tím, aby udělali, co je potřeba k tomu, aby získali potřebnou úroveň respektu.

Pokud chcete, aby kůň udělal to, co od něj vyžadujete, musíte mít jeho respekt, ale přitom v něm nesmíte vzbuzovat strach. Mnoho lidí má problém s tím, že si myslí, že pokud koně budou za něco kárat, nebude je pak mít rád. Nepodporuji lidi v tom, aby své koně bili, ale někteří by měli být pevnější ve svých požadavcích na koně, aby projevil alespoň nějakou snahu vyhovět.

Když koně káráte, můžete u něj vyvolat strach tím, že vyžadujete příliš tvrdě a neodměníte náznak snahy vyhovět. Používání strachu je naprosto kontraproduktivní, protože kůň nakonec zatuhne a odmítne dělat to, co po něm chcete a vy budete muset použít ještě větší zastrašování, aby fungoval. To celé pak skončí tím, že se kůň rozhodne snést všechno, co mu naservírujete a přestane úplně fungovat. Vyhráli jste možná mnoho bitev, ale válku jste prohráli.

Když v tréninku používáte respekt, kůň věc udělá, protože jste ho o to požádali. Později můžete používat slovní povely, nebo gesta, aby kůň zareagoval. Budet moci jezdit bez uzdečky, nebo ohlávky, a nebudete potřebovat nic, než přenesení váhy, nebo jemné signály nohama, ale všechno to začíná tím, že použijete nezbytné nástroje k tomu, abyste získali nad koněm kontrolu, která vede k respektu.

Spousta problémů vzniká tím, že koni dovolíme udělat něco nesprávného, co majitel nevnímá jako potencionální problém. A pak majitel řekne něco jako: " Najednou mě z ničeho nic jednoho dne kousl." Nestalo se to ale "z ničeho nic" Během nějaké doby se kůň pomalu měnil. Nejdříve byl přátelský, pak velmi sebevědomý, pak drzý a pak začal kousat. Pokud si nevšímáte těch změn, může to vypadat, že se to stalo "z čista jasna"

Respekt začíná prací ze země. Mělo by být snadné koně vodit bez tahání. Neměl by chodit před vámi, nebo příliš blízko vás. Měl by zastavit, když zastavíte a rozejít se, když se rozejdete vy. Měli byste být schopni ho snadno zacouvat. Pokud pracujete na lonži, měl by chodit krokem, klusat anebo cválat, když ho o to požádáte, a to bez naléhání. Věci jako ústup zádí, překroky předníma nohama doprava a doleva, jsou cviky, které vám získají respekt, protože vy jste ten, kdo rozhoduje a kdo má situaci pod kontrolou.


4. NEDOSTATEK DOPŘEDNÉHO POHYBU

Tohle je jeden z nejčastějších problémů, na který se mně lidé ptají. Spousta lidí skvěle zvládne koně zklidnit a uvolnit. A když pak nasednou, kůň tam prostě v klidu stojí. A oni nejsou schopni přimět ho k pohybu.

Všude je spousta informací o tom, jak koně znecitlivět, mnohem více, než o tom, jak ho zcitlivět.. Ale když začínáte s mladým koně, musíte udělat obojí. Pokud s koněm pracujete na respektu, nebude problém rozejít ho. Pokud ale nemáte nad koněm kontrolu ze země, není připraven na jezdce. Když mluvím o kontrole, myslím tím, že by měl kůň chodit krokem, klusat, cválat, zastavit a otočit se, kdykoliv ho o to požádáte. Chci, aby kůň reagoval na pokyn, hned když ho požádám, aby reakce byla okamžitá, ale zároveň klidná. Pak vím, že mám respekt, ale kůň se nebojí. Pokud se pohybuje ze strachu, těšte se na divokou jízdu.

Tady je něco, co vašemu koni může pomoct s pohybem při první jízdě. Jako součást práce ze země, stůjte vedle koně a držte vazák v jedné ruce a třmen ve druhé. Mlaskněte na koně, a pak plácejte koně třmenem do boku, dokud se nerozejde. Toto dělejte z obou stran, dokud se nezačne rozcházet snadno, a vždy nejdříve mlaskněte, předtím, než ho plácnete. Tím ho naučíte, aby se rozešel na tlak na bocích, což pak využijete v sedle s nohama ve třmenech. Při první jízdě nejdříve mlasknete, a pokud se nerozejde, použijete podobné plácnutí nohama ve třmenu, které zná už ze země a kůň bude snadno rozumět tomu, že se má na plácnutí třmenů do boků rozejít.

Je v pořádku, když kůň není ochotný zrychlit. Znamená to, že se snaží dělat to, co od něj požadujete, ale má obavy. Je to zcela nový pocit, mít jezdce na zádech a je to jiné při každém chodu. Ale není v pořádku, pokud se odmítne snažit, nebo pokud vás ignoruje. U koně je všechno o té snaze. Pokud se snaží dělat to, o co ho žádáte, pak na chvilku ustupte ze svých požadavků a počkejte na něj.


5. POSTUP VPŘED NESPRÁVNOU RYCHLOSTÍ

Když někoho učím, jak pracovat s mladými koňmi, často používám příběh o Třech medvědech jako příklad. Kaše táty medvěda byla příliš horká, kaše mámy medvědice byla moc studená, ale kaše malého medvídka byla tak akorát.

Když pracujeme s koněm, chceme také, aby trénink byl tak akorát. Když váš kůň postupuje v tréninku dále, ani ti největší odborníci se neshodnou na tom, co je moc rychlé a co moc pomalé. Tátové medvědi pokračují v tréninku rychlostí, jaká se jim líbí, ne vždy je na to ale kůň připraven. Máma medvědice se s koněm bude loudat a stále bude mít obavy, že kůň ještě není na další věci připraven a budou stále dokola opakovat tytéž věci, až se kůň k smrti unudí. Malí medvídci to dělají všechno tak akorát. Chtějí jít dopředu a zlepšovat se, ale nebojí se udělat krok zpět, pokud kůň začne mít problémy.

Zde je pár pravidel, jak se stát malým medvídkem:

• Když koně učíte něco nového, pamatujte, že je to moment, kdy si tu novou dovednost teprve osvojuje. Pokud má s provedením manévru potíže, je pravděpodobnější, že se bude nažit od vás něco naučit, než že vaše nápovědy odmítne. Netrestejte ho, pokud tomu nerozumí. Pomozte mu to pochopit.
• Pokud začínáte s něčím novým, vždy odměňte i tu nejmenší snahu.
• Nebojte se koně požádat, aby se snažil.
• Pokud se snaží, dejte mu čas, aby na to přišel.
• Buďte zřetelní, dokonce i kreativní v tom, jak mu pomůžete na tu věc přijít.
• Postupujte po menších krůčcích, abyste koni maximálně ulehčili se novou věc naučit.

Když kůň pochopí,co jste chtěli, trénujte to dostatečně dlouho, až pro něj nebude žádný problém to zvládat. Nemusí to být dokonalé, ale měl by reagovat s lehkostí, v přiměřeném čase a ne s tím bojovat. Nevyžadujte dokonalost na každé úrovni, než půjdete dál. Můžete dále zlepšovat věci z nižší úrovně a přitom začít pracovat na něčem novém.

Takže teď všichni jdeme na to a budeme dobří malí medvídci.

Mike Kevil má přes 30 let zkušeností s trénováním koní, se specializací na obsedání mladých koní. Žije ve Scottsdale, Arizona, ale procestoval celé Spojené Státy, kde dělá kliniky. V roce 2008 soutěžil v Road to the Horse, soutěži v obsedání mladých koní v Murfreesboro, Tennessee. Kevil napsal Western Horseman knihu Starting Colt (Obsedání mladých koní).

Tento článek vyšel ve Westen Horseman a můžete ho komentovat na této e-mailové adrese edit@westernhorseman.com.

Načasování - Martin Black

Špatné načasování je lepší než žádné načasování, takže pokud se snažíte sladit s nohama vašeho koně, je šance, že se kůň zvládne sladit s vámi...
Martin Black

Otázka: Zdar Martine! Chci se tě na něco zeptat. Rád bych viděl mého koně více zvednutého v ramenech a záď více podsazenou (má za sebou jen rok pod sedlem) Když jsem ho koupil, zastavoval na předních nohách, s hlavou velmi nízko, a zastavil asi po 5m. Teď už je to lepší, ale stále by mohl být trochu lépe podsazený, s rameny výš. Je to cowhorse křížený se závodním koněm.

Martin: "s tím málem informací od tebe, a s žádnými informacemi z koňské perspektivy, mohu jen hádat a domýšlet se, kde je asi problém. Ale zní to tak, že kůň je v takové pozici, že ti vytahuje ruce, když ho požádáš o zastavení. To může vzniknout pouze z toho, že jezdec tahá za otěž takovým způsobem, který nedostane koně do správné pozice, aby mohl správně umístit své nohy, a zareagovat tak, jak chceme.

Pokud nemohou při zastavení správně umístit nohy, koně mají pak jen dvě možnosti:

1. Žádný tah proti tlaku čelistí a krkem, což znamená hlava na prsou a ztráta rovnováhy.

2. Tah proti tlaku čelistí a krkem, aby mohli mít hlavu dopředu a dolů a zůstali v rovnováze, a to znamená vytáhnout vám ruce.

Stručná odpověď je: pokud máte dobré načasování, nohy mohou správně zareagovat. Nicméně, pokud se jedná o práci se stálým tahem, kůň půjde proti tlaku a vytáhne vám otěž, aby zůstal v rovnováze. Použitím přerušovaného tahu - "pull and slack" - zatáhni - povol - máte větší naději, že budete v zastavování úspěšnější. Ale i špatné načasování je lepší, než žádné načasování, takže pokud se snažíte sladit s nohama vašeho koně, je šance, že se kůň zvládne sladit s vámi...

Martin Black

originál: https://martinblack.net/on-the-road-with-martin-black/ask-martin-dropping-the-back-during-a-stop.html

Pozice vašeho těla

Může pozice vašeho těla negativně ovlivnit výkon vašeho koně? Pár tipů od Martina Blacka...
Aby byl váš koník úspěšný v čemkoliv, co dělá, ať na ranči, nebo v aréně, musí si věřit. Klíčem k vybudování jeho sebedůvěry je odbourání zmatků a strachu a vytvoření pozitivní zkušenosti, kterou bude v budoucnu rád opakovat.
Aby váš koník podal maximální výkon, je třeba, abyste zůstali v neutrální pozici, anebo v takové pozici, která jeho schopnosti ještě posílí. Schopnost cítit, jak váš kůň reaguje na vaši váhu a pozici v sedle je nesmírně důležitá a často přehlížená.
Martin Black se léta snaží pracovat na motivaci koní, a to souvisí především s tím, že chce mít jistotu, že kůň rozumí tomu, co se po něm chce.
Mnoho lidí si myslí, že výrazem motivovaného koně je jeho rychlost... to ale není tak úplně pravda. Úplně stejně vypovídající je jeho ochota. Váš kůň potřebuje motivaci, aby udělal to, co po něm chcete. Pokud není připraven, je zmatený, nervózní, nebo se z jiných důvodů necítí dobře, pravděpodobně tu věc příště nebude chtít udělat znovu.
Sebedůvěra přichází s postupnou přípravou koně na práci, kterou po něm chcete a má přímou souvislost s minulou zkušeností, takže naprosto přesně ví, co po něm chcete.
Ještě před tím, než byl váš kůň poprvé osedlán, měl zkušenosti ze stáda, z následování své matky. Od malička ovládá couvání, přeskoky, obraty, stopy a další manévry. Koně přirozeně tyto věci umí, ovšem až do té doby, než mu k jeho rovnováze přidáte váhu jezdce..
Nejvíce problémů, které Martin Black vidí u koní a jejich jezdců se vztahují k pozici hlavy a ke stranovým pohybům. Téměř vždy to souvisí se špatnou pozicí jezdce, kterou kůň musí vyvažovat, aby byl v rovnováze.
¨
Koně vyvažují balanc hlavou a krkem. Pokud vaše váha, nebo práce s otěží negativně ovlivňuje pozici hlavy koně, rovnováhu a pozici těla byť i sebeméně, tak tímto také bude ovlivněno umísťování nohou a způsobí nepřirozené efekty, jako je nesprávná pozice hlavy a snížené rameno. To jest proto, že koni musí být vždy umožněno, aby nesl hlavu v přirozené pozici tak, aby mohl bez omezení hýbat svýma nohama. Pokud máte příliš krátkou otěž, bude kůň zvedat hlavu, půjde proti tlaku a bude zastavovat, místo aby vystrčil čumák do směru jízdy a šel nohama tímto směrem pěkně za nosem, jako to dělá na pastvině.
Obecně se věří tomu, že přirozeným instinktem koně je jít proti tlaku. Já s tím ale nesouhlasím. Věřím tomu, že kůň instinktivně odchází od tlaku pryč. Je to nastavené evolucí, kdy se kůň vyvinul jako lovené zvíře. První reakcí koně na hrozbu je vždy útěk, což je ve své podstatě totéž, co uhýbání tlaku. Pokud ovšem kůň není schopen uniknout predátorovi, nebo se vyhnout tlaku, pak půjde proti tlaku.
POZOR NA VAŠI VÁHU
Když byl Martin Black mladý, výborný horseman z Nevady mu řekl, že klíčem ke správnému pohybu koně doleva je přenést váhu více doprava - a naopak. S touto filozofií vyrostl a během života ji otestoval na tisícíh koní. Zjistil, že tato teorie je "zdravá" a dá se aplikovat i na mnoho dalších věcí, které s koňmi děláme.
Pro vašeho koně je jednoduché zůstat v rovnováze na rovné linii. I když svou váhu přenesete dopředu, dozadu, nebo i doprava či doleva, je schopen to vyvážit a jít stále ve stejném směru. Nejvíce problémů, spojených s rovnováhou se vyskytuje, když má kůň měnit směr, nebo se pohybuje do stran. A tyto pohyby jsou základem úplně všeho, co budete v budoucnu s koněm dělat, včetně věcí jako jsou např. přeskoky, nebo obraty.

Pokud chcete potenciál vašeho koně maximálně rozvinout v jakékoliv oblasti, musíte se naučit pracovat s pozicí vašeho těla tak, aby koni v pohybu pomáhala, a ne aby mu jej komplikovala. Spousta tréninkových problémů zmizí, pokud prostě nebudete koni bránit svým tělem v tom, co má udělat..

originál: https://www.westernhorseman.com/archive/horsemanship/1560-the-power-of-position

Ježdění bez otěží a na otěži

VELICE ZAJÍMAVÁ ZÁLEŽITOST - srovnávací video, jak stejný kůň pracuje s velmi jemným kontaktem na otěžích a úplně bez uždění. Obojí je nádherné a asi sen nás všech tohle zvládat - ale ty rozdíly jsou taky zajímavé. Kůň zcela bez otěží jde hezky, vypadá trochu líněji, ale jedná se spíše o krásné uvolnění. Všimněte si, že dává hlavu pěkně dovnitř do směru jízdy, jak byl naučen, ale rameno mu jde občas trochu ven a není úplně ideálně ohnutý. S otěžemi je největší rozdíl ve cvalu. Chody jsou dost odlišné - koník dává nohy více pod sebe, zadek je níže a ramena výše, chod je kratší a vznosnější. Tolik pozitivních věcí se dá udělat při dobré práci s otěžemi - no WOW!! A krom toho, takhle si můžete jezdit bez otěží - když to všechno takhle hezky zvládnete... Prostě paráda!

https://vimeo.com/191424473

Trénink nezávislosti v terénu

Funguje vám koník na jízdárně a venku ne? Nechce odejít od stáda? Je příliš fixovaný na koně při vyjížďce? Stáčí se vám na jízdárně stále směrem ke stáji? Pěkné video od Western Horsemana jak se na tom dá zapracovat... Zaměstnejte mu hlavu a ukažte mu, že to s vámi zvládne...
Myslím, že se stačí dívat a přemýšlet ;-)

originál: https://www.westernhorseman.com/slides/horsemanship/2818-range-tested

4 tipy pro horsemana

od cow horse trenéra Roberta Frosta:

Příliš mnoho soustředění, snahy a kontroly koně může způsobit zbytečné boje mezi vámi a vaším koněm, které k ničemu nevedou. Spěcháme, chceme všechno hned a dokonale a soustředíme se natolik na chyby koně, že si přestaneme všímat toho,co děláme špatně sami. Místo toho je lepší zpomalit, uvolnit se a nechat věci, aby se prostě staly... A když se nedaří, tak je často nejlepší jít domů a nechat to nějakej čas bejt...

Skončit trénink vždy v dobrém, pozitivním naladění - skončit spokojeně. To ovšem vyžaduje předvídavost a schopnost přesně koně číst. Když věci moc nefungují, je dobré dát koni tu nejlepší příležitost, aby udělal aspoň jednu věc správně a tak skončit v dobrém, s pocitem aspoň malého úspěchu.. Snadno se vám může stát, že ve snaze zajdete moc daleko a přepálíte to a další den toho budete litovat. Nechci koně naučit, aby to vzdal. Raději skončím dříve v nějakém dobrém místě a v dobré pohodě.

Je také důležité umět se správně rozhodnout kdy se držet dané metody a kdy je třeba něco změnit a improvizovat. Nikdy nepřizpůsobujte koně tréninku, ale trénink koni. Když to nejde tak, jak se to dělá, zkuste to jinak...

A měňte tréninková místa. Ať mají vaši koně stále o čem přemýšlet. Různé jízdárny, různá místa. Pomůže vám to proti nudě. Pokud už koně trénink nebaví, zkuste to jinde a bude to zase něco nového. Udělejte jim to zajímavé....

originál: https://www.westernhorseman.com/article/ride-west/2575-avoid-ruts

Práce s otěžemi

Článek Martina Blacka z Eclectic Horseman Issue No.64

 Proč jednomu jezdci kůň nereaguje tak, jak by měl a s jiným jezdcem ten stejný kůň funguje perfektně? Možná víte, jak je důležité dobré načasování a schopnost jezdce koně vnímat, ale je tady něco, co by snad mohlo být snadnější se naučit - a to je efekt práce s otěží, nebo s otěžemi v různých pozicích

- Martin Black.

Pozorujte jak kůň reaguje na různé působení otěží a přemýšlejte o tom.
Můžeme pozorovat co to udělá, když pozice jedné, nebo obou otěží jsou na různých místech a všímat si reakce koně. Také si všímejte směru, kterým za otěže taháte a kolik tlaku potřebujete a jak dlouho musíte působit, než dostanete od koně reakci, bez ohledu na to, jakou reakci - ať už je to ta, kterou jste chtěli, nebo jiná. Důležité je pozorovat, jakou reakci jste dostali na jakou akci.

Když budete experimentovat s následujícími pozicemi otěží, pravděpodobně dostanete naprosto odlišné reakce: zkuste tahat jednou otěží směrem k vašemu boku, nebo tahejte za otěž směrem přímo ven od ramene koně, před hruškou sedla s otěží zdviženou nad kohoutek, nebo s krátkou otěží, kterou budete zvedat a působit přímo na hubu koně. Když tohle všechno vyzkoušíte s jednou otěží různé délky, v různých směrech a s různým množstvím tlaku, dostanete několik naprosto odlišných reakcí.

Při použití jedné otěže k tomu, abychom koně uvedli do pohybu, nebo zastavili jejich nohy, bude kůň reagovat s mnohem menším odporem proti tlaku otěže, než by mohl vyvinout proti oběma otěžím. Například, pokud budeme rovnoměrně tahat za obě otěže při zastavování a kůň správně nezareaguje, nezastaví a opře se proti otěžím, můžeme jednu otěž povolit a za druhou zatahat tak, abychom koně ohnuli v krku. Pak kůň nemůže jít do protitlaku tak intenzivně, jako když je krk rovný, a toto ohnutí může zapůsobit následně i na bedra koně a pohnout zadkem koně nabok, což všechno přispěje ke zpomalení dopředného pohybu koně.
Poku je váš kůň tvrdý při couvání, můžeme také nejdřív vzít jen za jednu otěž, abychom pohnuli jejich zádí, a následně použít obě otěže, aby přední nohy v pohybu následovaly zadní.

Ať už řešíte regulaci rychlosti koně, zastavování, couvání, změnu směru, nebo jakoukoliv kombinaci těchto požadavků, existuje způsob, jak maximálně zdůraznit pokyn směrem ke koni tím, z jaké pozice zapůsobíte otěží.
Když pak kůň pochopí, jak rozumět našim požadavkům a naučí se připravit na to, co od něj požadujeme, pak už naše ruce nemusí být v tak přehnaných pozicích a my můžeme naše signály zjemnit a zredukovat na minimum.
Když pochopíme, jak působí jedna otěž, můžeme si uvědomit rozdíl v působení, když přidáme druhou otěž. Zase nám pomůže experimentování s pozicí a tlakem na každou otěž, a pozorovat všechny reakce, které dostaneme: zvýšení hlavy, změna rychlosti, nebo směru. Je důležité pozorovat, jak kůň pokládá své nohy při změně směru.
Přední nohy se mohou pohybovat směrem doleva, zatímco zadní doprava, nebo se přední i zadní mohou pohybovat stejným směrem, nebo jedna část koně může zůstat neutrální, pouze se točí kolem své osy, zatímco druhá část vykonává veškerý pohyb. Také pozorujte, zda je pohyb nohou dopředný, nebo dozadný. Všechny tyto variace se mohou měnit v závislosti na vaší práci s otěžemi.

Takže namísto toho, abychom se snažili silou prosadit matoucí pokyny směrem ke koni a donutit ho, aby udělal, co chceme, je lepší udělat krok zpět a pozorovat příčinu a následek, přemýšlet o tom a učit se přímo od koně a pak pochopíme, že kůň se nikdy nesnaží nás frustrovat a působit potíže nám i sobě samému.
Kůň vždy hledá cestu nejmenšího odporu. I když nerozumíme tomu, proč dělá to, co dělá, můžeme pozorováním pochopit, co jejich chování předcházelo - tedy čím jsme způsobili danou reakci a využít tohoto poznatku k tomu, abychom dosáhli toho, co chceme.

- Martin Black

Martin Black - 31 červenec 2017 v 19:06 ·

"Why can one rider have trouble getting a horse to respond and another rider take the same horse and get along great? We may be familiar with the influence of feel and timing, but something that could be quicker for the rider to learn is the effect of the rein or reins in different positions." 

-Martin Black